top of page

CICLO FORMATIVO

GRADO SUPERIOR

TÉCNICAS DE ACTUACIÓN TEATRAL

Bienvenidos al Ciclo Formativo de Grado Superior en Técnicas de Actuación Teatral de Gi Escola, un programa oficial y homologado de dos años de duración que proporciona una educación exhaustiva en las artes escénicas. Este ciclo está diseñado para aquellos apasionados por el teatro, el cine y la televisión, y busca desarrollar habilidades en interpretación, movimiento y técnicas vocales, así como en dinamización y expresión comunicativa.

Titulación oficial de la Generalitat de Cataluña

2000 hores repartidas en dos cursos presenciales

Puertas Abiertas

díes 16, 20 i 23 d'abril

Formación Profesional autorizada por la Generalitat de Catalunya.

LOGO-EDUCACIO-CAT-1-1.png
Teatre Musical

PROGRAMA

Logo1.png

El programa se divide en áreas clave: interpretación, voz, movimiento y teórico-práctica. Incluye materias como interpretación en cámara, entrenamiento actoral, danza, lucha escénica, teoría e historia del teatro y del cine, dramaturgia y preparación para el casting.

 

Con más de 1.800 horas de formación en el aula y 166 horas de prácticas en empresas del sector, el ciclo está diseñado para ofrecer una experiencia de aprendizaje integral y práctica.

 • MÒDUL PROFESSIONAL 1: TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ (312 HORES)
  Explora l'art de l'actuació en profunditat, des de l'anàlisi textual fins a la pràctica escènica. Objectiu: Desenvolupar habilitats interpretatives a través de l'anàlisi textual, entrenament actoral i pràctica de diverses tècniques d'actuació. Metodologia: Combinació de classes teòriques (anàlisi i documentació) i tallers pràctics (entrenament actoral i tècniques d'interpretació). Avaluació: Avaluacions pràctiques, projectes individuals i en grup, i anàlisi de textos. UF1. Anàlisi i Documentació (66 hores): Submergeix-te en el món dels guions i textos, descobrint com analitzar i documentar per crear interpretacions poderoses. UF2. Entrenament Actoral (165 hores): Desenvolupa la teva habilitat actoral a través de tècniques avançades i exercicis pràctics que milloren la presència escènica i l'expressivitat. UF3. Tècniques d'Interpretació (231 hores): Aprèn i aplica diverses metodologies d'actuació per interpretar personatges complexos i memorables.
 • MÒDUL PROFESSIONAL 2: TÈCNIQUES DE MOVIMENT (220 HORES)
  Domina el llenguatge del cos i expressa emocions a través del moviment. Objectiu: Millorar la condició física, expressió corporal i tècniques d'escalfament específiques per a actors. Metodologia: Sessions pràctiques de condicionament físic, tallers d'expressió corporal i exercicis d'escalfament. Avaluació: Presentacions de moviment i expressió corporal, avaluacions físiques. UF1. Condicionament Físic Teatral (165 hores): Enforteix i flexibilitza el teu cos per a una actuació més dinàmica i expressiva. UF2. Expressió Corporal (132 hores): Explora i comunica històries i emocions a través del gest i el moviment. UF3. Tècniques d'Escalfament per al Moviment (33 hores): Aprèn a preparar el teu cos de manera òptima per al rendiment i la prevenció de lesions.
 • MÒDUL PROFESSIONAL 3: TÈCNIQUES DE VEU I CANT (165 HORES)
  Potencia la teva veu com a instrument d'actuació i cant. Objectiu: Enfortir i desenvolupar la tècnica vocal i de cant per al seu ús en l'actuació. Metodologia: Classes de tècnica vocal, entrenament de la veu, i pràctiques de cant. Avaluació: Exercicis vocals, interpretacions cantades i presentacions orals. UF1. Entrenament de la Veu (132 hores): Tècniques per enfortir i controlar la teva veu, essencial per a qualsevol actor. UF2. Tècnica i Expressió Vocal (165 hores): Aprèn a adaptar la teva veu a diferents estils dramàtics i musicals. UF3. Tècniques d'Escalfament de la Veu (33 hores): Prepara la teva veu per actuar amb exercicis especialitzats.
 • MÒDUL PROFESSIONAL 4: ENTRENAMENT EN ACTIVITATS COMUNICATIVES (33 HORES)
  Desenvolupa habilitats comunicatives clau per a l'actuació. Objectiu: Millorar les habilitats de comunicació i presentació en contextos teatrals i quotidians. Metodologia: Tallers pràctics de comunicació i exercicis de grup. Avaluació: Presentacions i exercicis de comunicació. UF1. Entrenament en Activitats Comunicatives (33 hores): Millora les teves habilitats de comunicació i presentació, essencials en el teatre i més enllà.
 • MÒDUL PROFESSIONAL 5: ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ (33 HORES)
  Impulsa la teva creativitat i col·laboració a través de projectes grupals i activitats interactives. Objectiu: Fomentar la creativitat, el treball en equip i la capacitat de lideratge a través d'activitats dinàmiques. Metodologia: Activitats grupals, projectes creatius i jocs de rol. Avaluació: Participació activa i projectes de grup. UF1. Activitats de Dinamització (33 hores): Participa en projectes que enriqueixen la teva experiència teatral i fomenten el treball en equip.
 • MÒDUL PROFESSIONAL 6: PRÀCTICA ESCÈNICA (191 HORES)
  Experimenta la màgia del teatre en viu i aplica tot el que has après en escena. Objectiu: Aplicar les habilitats adquirides en escenaris reals i en produccions audiovisuals. Metodologia: Tallers de muntatge escènic, treball d'escenes i projectes de gravació. Avaluació: Actuacions en públic, projectes de muntatge i gravacions. UF1. Treball d'Escenes (99 hores): Perfecciona la teva actuació en escenes desafiantes i variades. UF2. Taller de Muntatge Escènic o Audiovisual (132 hores): Participa en la creació de produccions teatrals o projectes audiovisuals. UF3. Taller o Gravació amb Presentació Final en Públic (151 hores): Presenta el teu talent davant una audiència, mostrant les habilitats adquirides.
 • HORES DE LLIURE DISPOSICIÓ (66,5 HORES)
  Hores de lliure disposició
 • MÒDUL PROFESSIONAL 1: TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ (150 HORES)
  Explora l'art de l'actuació en profunditat, des de l'anàlisi textual fins a la pràctica escènica. Objectiu: Desenvolupar habilitats interpretatives a través de l'anàlisi textual, entrenament actoral i pràctica de diverses tècniques d'actuació. Metodologia: Combinació de classes teòriques (anàlisi i documentació) i tallers pràctics (entrenament actoral i tècniques d'interpretació). Avaluació: Avaluacions pràctiques, projectes individuals i en grup, i anàlisi de textos. UF1. Anàlisi i Documentació (66 hores): Submergeix-te en el món dels guions i textos, descobrint com analitzar i documentar per crear interpretacions poderoses. UF2. Entrenament Actoral (165 hores): Desenvolupa la teva habilitat actoral a través de tècniques avançades i exercicis pràctics que milloren la presència escènica i l'expressivitat. UF3. Tècniques d'Interpretació (231 hores): Aprèn i aplica diverses metodologies d'actuació per interpretar personatges complexos i memorables.
 • MÒDUL PROFESSIONAL 2: TÈCNIQUES DE MOVIMENT (110 HORES)
  Domina el llenguatge del cos i expressa emocions a través del moviment. Objectiu: Millorar la condició física, expressió corporal i tècniques d'escalfament específiques per a actors. Metodologia: Sessions pràctiques de condicionament físic, tallers d'expressió corporal i exercicis d'escalfament. Avaluació: Presentacions de moviment i expressió corporal, avaluacions físiques. UF1. Condicionament Físic Teatral (165 hores): Enforteix i flexibilitza el teu cos per a una actuació més dinàmica i expressiva. UF2. Expressió Corporal (132 hores): Explora i comunica històries i emocions a través del gest i el moviment. UF3. Tècniques d'Escalfament per al Moviment (33 hores): Aprèn a preparar el teu cos de manera òptima per al rendiment i la prevenció de lesions.
 • MÒDUL PROFESSIONAL 3: TÈCNIQUES DE VEU I CANT (165 HORES)
  Potencia la teva veu com a instrument d'actuació i cant. Objectiu: Enfortir i desenvolupar la tècnica vocal i de cant per al seu ús en l'actuació. Metodologia: Classes de tècnica vocal, entrenament de la veu, i pràctiques de cant. Avaluació: Exercicis vocals, interpretacions cantades i presentacions orals. UF1. Entrenament de la Veu (132 hores): Tècniques per enfortir i controlar la teva veu, essencial per a qualsevol actor. UF2. Tècnica i Expressió Vocal (165 hores): Aprèn a adaptar la teva veu a diferents estils dramàtics i musicals. UF3. Tècniques d'Escalfament de la Veu (33 hores): Prepara la teva veu per actuar amb exercicis especialitzats.
 • MÒDUL PROFESSIONAL 6: PRÀCTICA ESCÈNICA (191 HORES)
  Experimenta la màgia del teatre en viu i aplica tot el que has après en escena. Objectiu: Aplicar les habilitats adquirides en escenaris reals i en produccions audiovisuals. Metodologia: Tallers de muntatge escènic, treball d'escenes i projectes de gravació. Avaluació: Actuacions en públic, projectes de muntatge i gravacions. UF1. Treball d'Escenes (99 hores): Perfecciona la teva actuació en escenes desafiantes i variades. UF2. Taller de Muntatge Escènic o Audiovisual (132 hores): Participa en la creació de produccions teatrals o projectes audiovisuals. UF3. Taller o Gravació amb Presentació Final en Públic (151 hores): Presenta el teu talent davant una audiència, mostrant les habilitats adquirides.
 • MÒDUL PROFESSIONAL 7: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (66 HORES)
  Prepara't per al món professional del teatre i més enllà. Objectiu: Proporcionar coneixements sobre l'entorn laboral, drets, responsabilitats i emprenedoria. Metodologia: Classes teòriques, estudis de casos i discussions grupals. Avaluació: Proves escrites, projectes i debats. UF1. El Marc Legal (22 hores): Coneix els teus drets i responsabilitats en l'àmbit laboral. UF2. Incorporació al Treball (22 hores): Estratègies per llançar la teva carrera i buscar oportunitats laborals. UF3. Empresa i Iniciativa Emprenedora (22 hores): Aprèn a emprendre i a manejar la teva carrera com un negoci.
 • MÒDUL PROFESSIONAL 8: PROJECTE INTEGRAT (66 HORES)
  Culmina els teus estudis amb un projecte que sintetitza el teu aprenentatge i habilitats. Objectiu: Integrar i aplicar els coneixements i habilitats adquirits en un projecte final. Metodologia: Desenvolupament de projecte individual o en grup sota supervisió docent. Avaluació: Presentació i defensa del projecte. UF1. Projecte Integrat (66 hores): Crea una peça teatral o un projecte audiovisual que mostri el teu talent i creativitat.
 • MÒDUL PROFESSIONAL 9: PRÀCTIQUES EN EMPRESES, ESTUDIS O TALLERS (166 HORES)
  Guanya experiència real en el món del teatre, cinema o televisió. Experiència pràctica: Aplica les teves habilitats en un entorn professional, obtenint valuosa experiència i contactes. Objectiu: Obtenir experiència pràctica en un entorn professional real. Metodologia: Pràctiques en empreses, estudis o tallers relacionats amb el teatre. Avaluació: Avaluació del lloc de pràctiques i un informe de pràctiques.
 • HORES DE LLIURE DISPOSICIÓ (66,5 HORES)
  Hores de lliure disposició

Requisitos de acceso

Para acceder al ciclo, los candidatos deben tener el título de bachillerato o un equivalente o haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior. Además, es necesario superar una prueba específica de acceso que evalúa las aptitudes en interpretación, improvisación, expresión corporal y vocal.

Salidas profesionales y oportunidad de carreras

Los graduados del ciclo tienen amplias oportunidades en el mundo de las artes escénicas, incluyendo roles como actor o actriz en teatro, cine y televisión, especialista en actividades de dinamización, y especialista en técnicas de expresión y comunicación.

 

Este ciclo prepara a los estudiantes para una variedad de escenarios y medios, fomentando la versatilidad y adaptabilidad profesional.

kyle-head-p6rNTdAPbuk-unsplash.jpg
jakob-owens-4modNup9AzI-unsplash.jpg
hulki-okan-tabak-GKx96wY_MoA-unsplash.jpg

Filosofía Educativa y Misión de Gi Escola

En el Gi Escola, creemos en el poder transformador del teatro. Nuestra misión es nutrir y desarrollar el talento innato de cada estudiante, fomentando la gestión emocional y creatividad a través del teatro.

 

Nos enfocamos en formar no sólo artistas, sino también individuos capaces y seguros de sí mismos, preparados para enfrentar desafíos tanto en el escenario como en la vida cotidiana.

GALERÍA

Disseny sense títol-2
4
af8cde93-4434-4518-aa70-57dc4ad8835f_edited
f79042ca-1110-4563-9c02-1473f285e82a 2
WhatsApp Image 2023-04-20 at 22.40.32 (2)
TEATRO MUSICAL
Captura de pantalla 2023-07-20 a las 10.14.34
c1281ab7-ac94-4a6b-b7bf-e2380114c1e2.JPG

TEATRO MUSICAL PARA JÓVENES

no te lo pierdas!

bottom of page